Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đưa em đồng nghiệp say rượu vào khách sạn